Elérhetőségek

Óhíd

Cím: 8342 Óhíd,
Petőfi u. 3.
Telefon:
+3683574014
E-mail:
jegyzo.ohid@gmail.com


Közösségi Együttélés rendeletének módosítása

Óhíd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2020(II.10.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 6/2018.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2020.(II.10.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 6/2018.(VI.29.) önkormányzati rendelet

módosításáról

Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében, 142/B. §-ában, a 142/C. §-ában, a 143. (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1.§.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 6/2018.(VI.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: a rendelet) 14.§ (1) bekezdés b) pontja, c) pontja és f) pontja az alábbiak szerint módosul:

14.§ (1) b) a tulajdonos vagy használó, ha az ingatlana vagy az általa használt ingatlan előtti járdára, nyílt árokra, kapubejárok előtti csapadékvíz átereszekre, továbbá az ingatlana határvonala és az úttest széle közötti területre vonatkozó tisztántartási, gyommentesítési, valamint a járdára vonatkozó hó- és síkosság-mentesítési kötelezettségének nem tesz eleget;

c) a tulajdonos vagy használó, ha a járdán vagy úttesten való forgalmat akadályozó, a telekingatlanáról közterület fölé nyúló vagy a közterületen lévő növényzet visszavágását nem végzi el;

f) az a személy, aki vasárnap és ünnepnapokon 9.00 óra előtt és 12.00 óra után, zöldterület fenntartási tevékenysége vagy favágás során robbanómotoros gépet használ.

2.§.

A rendelet 14.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

14.§ (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályszegő magatartás elkövetője közigazgatási bírsággal súlytható, vagy a gondozatlan járdaszakasz, nyílt árok tisztítását, a zöldterület gyommentesítését és kaszálását, a járda és úttest nyomvonala fölé nyúló növényzet visszavágását az Önkormányzat az ingatlan tulajdonosa terhére elvégeztetheti.

 

3.§

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  1. A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
  2. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

 

         Dr. Kiss Katalin                                                         Nagy Miklós

 

                  jegyző                                                                  polgármester                          

 

 

A rendelet kihirdetve: 2020. február 10.

 

                                                                       Dr. Kiss Katalin

                                                                                jegyző

 


Vissza az előző oldalra!
Óhíd - Magyar